Hvad virker

Denne funktion begrænser informationsmængden, idet den kun vises indsatser, som har positive effekter for den specifikke målgruppe. Målsøgningen kan yderligere begrænset ved hjælp af målgruppe, køn og alder.

 
 

Hvad virker Vis hjælp Hvad virker

For at få en oversigt over hvad der virker, skal der på dropdown-listerne nedenfor vælges målgruppe, køn og alder. Der vises kun indsatser, hvor den samlede vidensmængde om en positiv effekt angiver indikation eller derover.

For mere information om vidensmængden og beregning heraf se "Beregninger og vægte" under "Om jobeffekter.dk"

Målgruppe
Køn
Alder