Vælg evt. alder Vis hjælp Alder

Her kan vælges, om man ønsker at se effekten af en indsats for unge, mellem, seniorer og/eller alle aldersgrupper. Som standard vælges alle aldersgrupper, hvor der kun vises resultater fra studier, der ikke har opgjort effekten efter alder.

For mere information se "Målgrupper og Indsatser" under "Om jobeffekter.dk".
Vælg evt. køn Vis hjælp Køn

Her kan vælges, om man ønsker at se effekten af en indsats for mænd, kvinder og/eller begge køn. Som standard vælges begge køn, hvor der kun vises resultater fra studier, der ikke har opgjort effekten efter køn.

For mere information se "Målgrupper og Indsatser" under "Om jobeffekter.dk".Jobeffekter

Jobeffekter kan give dig et overblik over effekterne af indsatsen på beskæftigelsesområdet. Nedenfor vælges en målgruppen, en indsats og evt. aldersgruppe og køn. Nederst på siden kan herefter ses hvad vej forksningen peger for den pågældende målgruppe og indsats.

 
 

1. Vælg målgrupper Vis hjælp Målgrupper

Her vælges, hvilken målgruppe effekten af en indsats skal vises for. Ved at trykke på pilene til højre vises specificerede undermålgrupper.

For mere information om aggregering af viden efter målgrupper se "Målgrupper og Indsatser" under "Om jobeffekter.dk".

 
Vælg evt. alder
 
 

2. Vælg indsatser Vis hjælp Vælg indsatser

Her vælges, hvilken indsats der ønskes at se effekten af. Ved at trykke på pilene til højre vises specificerede indsatser. Vælges en af de overordnede kategoriseringer af indsatser, vises resultaterne for denne kategori og samtlige af de underkategorier, som indsatsen er opdelt efter. 

For mere information om aggregering af viden efter indsats se "Målgrupper og Indsatser" under "Om jobeffekter.dk".

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kombinationsindsatser

 
 
Vælg evt. alder
 
 
 
Der er er endnu intet resultat.
Vælg mindst en målgruppe og mindst en indsats.
Vis Jobeffekter Resultater: 0