Om Jobeffekter.dk


Hvad er Jobeffekter.dk?

På  forskerdatabasen Jobeffekter.dk kan du finde og sammenligne effekterne af forskellige indsatser for forskellige målgrupper, og du kan fremsøge centrale effektstudier på beskæftigelsesområdet.

Jobeffekter.dk er en vidensbank, der er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i samarbejde med uafhængige forskere, til dig, som er forsker eller studerende. 

På Jobeffekter.dk kan du finde og sammenligne effekterne af forskellige indsatser for forskellige målgrupper, og du kan fremsøge centrale effektstudier på beskæftigelsesområdet. 

På Jobeffekter.dk udregnes effekten af indsatser ved en algoritme baseret på de studieresultater, der er indtastet. Der kan både være dansk og international effektlitteratur. På baggrund af de vægtede studiers resultater beregnes den samlede konklusion om effekt. Resultaterne på Jobeffekter.dk bør forstås ud fra det forbehold, at det alene er er de indtastede studieresultater og den mekaniske udregning på baggrund heraf, som afgør konklusion om effekt i portalen. 

I menuen til venstre kan du læse mere om søgning, algoritme og de tilknyttede forskere bag Jobeffekter.dk.  

Jobeffekter.dk giver et vigtigt bidrag i forståelsen af viden om effekter af indsatser i beskæftigelsessystemet. Yderligere kan du uploade egne forslag til studier, som du tænker bør indgå i vidensbanken samt gemme og dele de resultater og studier, som er særligt interessante for dig. Jobeffekter.dk er ligeledes tilgængelig i en engelsk udgave.