Studie resumé Vis hjælp Studie resumé

Resuméet giver en opsummering af studiets baggrundsinformation, hvordan det blev gennemført og hvilke resultater, der var i studiet. Derudover indeholder resumeét en kvalitetsvurdering, samt information om hvilken forsker, der har foretaget indtastning og kvalitetsvurdering i banken. Resumeét giver ikke adgang til selve studiet, men indeholder oplysninger om, hvor studiet er udgivet.

Kvantitativ evaluering af Hurtig i gang 2
 • År for indsats: 2008 - 2009
 • Geografi: Danmark
 • Analysemetode: Kontrolleret forsøg
 • Forfattere: M. Rosholm & M. Svarer
 • Udgivelsessted: Arbejdsmarkedsstyrelsen
  Ikke udgivet i videnskabeligt tidsskrift
 • Udgivelsesår: 2009
 
Vurderet af: Jacob Nielsen Arendt, KORA

Studiets Kvalitet

 
 
 
God

Geografi

 

Beskrivelse Vis hjælp Beskrivelse

Den evaluerende forskers beskrivelse af studiet.

En analyse af effekterne af Hurtig i gang 2 forsøget. Det er et randomiseret kontrolleret forsøg med fire forsellige indsatser i fire regioner: 1. Nordjylland med tidlige kollektive samtaler i de første 13 uger af ledighedsforløb, 2. Hovedstaden og Sjælland med tidlige individuelle samtaler hver anden uge i de første 13 uger af ledighedsforløb, 3. Midtjylland med fremrykket aktivering af minimum 3 måneders varighed efter 13 ugers ledighed. Aktiveringen består af mange forskellige indsatser, og der skelnes ikke eksplicit mellem disse. 4. Syddanmark med en tidlig indsats bestående af kombination af Nordjyske og Midtjyske indsats (samtaler og fremrykket aktivering). Der ses på selvforsørgelsesgrader samt andelen på sygedagpenge i de første 40 uger efter forsøgets start. Det skal bemærkes at forsøgets resultater følges løbende. Det bør bemærkes, at selvforsøgelse inkluderer beskæftigelse, ordinær uddannelse, voksenuddannelse, voksenlærlinge og personer der hverken er i offentlig forsørgelse eller i beskæftigelse. Der udføres en cost-benefit analyse der inkluderer de afholdte udgifter og reducerede forsørgelsesudgifter, en vurdering af det samfundsøkonomiske bidrag via øget arbejdsindkomst og den reducerede skatteforvridningsudgift som mindre dagpengeudbetaling og drift af forsøg medfører.
 
 
 
 

Resultater

effekt - Ingen Vis hjælp Effektvurdering

Effekten kan være positiv, ingen eller negativ.

Effekten er positiv/negativ, hvis der er en signifikant positiv/negativ effekt, og er ingen, hvis effekten er insignifikant.

Effekten kan dække over flere elementer, men er job eller uddannelsesrelateret. Den kan bl.a. dække over effekten på ledighedsvarighed, selvforsørgelsesgrad på et specifikt tidspunkt, samlet beskæftigelse efter en periode, ændret løn eller øget uddannelsesomfang.

En effekt betegnet som positiv, hvis den kan siges at være gunstig for den enkelte, fx reduceret ledighed eller øget løn og omvendt.

Læs mere på "Om jobeffekter.dk"

 • Målgruppe: Arbejdsmarkedsparate ledige
 • Indsats: Tidlig indsats og tidlig afklaring , Generelle effekter
 • Antal observationer: Ikke angivet
 • Køn: Kvinder
 • Aldersgrupper: Unge - under 30 år , Seniorer - 60 år og ældre , Mellem 30 - 59 år
 • Antal deltagere: Ikke angivet
 

Studiets konklusion om effekt

 • Positiv
 • Ingen
 • Negativ

Kommentar fra forsker

Der er ingen effekt af fremrykket aktivering på selvforsørgelsesgraden for kvinder

 

 

effekt - Negativ Vis hjælp Effektvurdering

Effekten kan være positiv, ingen eller negativ.

Effekten er positiv/negativ, hvis der er en signifikant positiv/negativ effekt, og er ingen, hvis effekten er insignifikant.

Effekten kan dække over flere elementer, men er job eller uddannelsesrelateret. Den kan bl.a. dække over effekten på ledighedsvarighed, selvforsørgelsesgrad på et specifikt tidspunkt, samlet beskæftigelse efter en periode, ændret løn eller øget uddannelsesomfang.

En effekt betegnet som positiv, hvis den kan siges at være gunstig for den enkelte, fx reduceret ledighed eller øget løn og omvendt.

Læs mere på "Om jobeffekter.dk"

 • Målgruppe: Arbejdsmarkedsparate ledige
 • Indsats: Samtaler , Tidlig indsats og tidlig afklaring , Generelle effekter
 • Antal observationer: 1,008
 • Køn: Kvinder , Mænd
 • Aldersgrupper: Unge - under 30 år , Seniorer - 60 år og ældre , Mellem 30 - 59 år
 • Antal deltagere: 495
 

Studiets konklusion om effekt

 • Positiv
 • Ingen
 • Negativ

Kommentar fra forsker

Der er en øget andel på sygedagpenge af en tidlig indsats (bestående af samtaler og fremrykket aktivering)

 

 

effekt - Positiv Vis hjælp Effektvurdering

Effekten kan være positiv, ingen eller negativ.

Effekten er positiv/negativ, hvis der er en signifikant positiv/negativ effekt, og er ingen, hvis effekten er insignifikant.

Effekten kan dække over flere elementer, men er job eller uddannelsesrelateret. Den kan bl.a. dække over effekten på ledighedsvarighed, selvforsørgelsesgrad på et specifikt tidspunkt, samlet beskæftigelse efter en periode, ændret løn eller øget uddannelsesomfang.

En effekt betegnet som positiv, hvis den kan siges at være gunstig for den enkelte, fx reduceret ledighed eller øget løn og omvendt.

Læs mere på "Om jobeffekter.dk"

 • Målgruppe: Arbejdsmarkedsparate ledige
 • Indsats: Samtaler
 • Antal observationer: 5,406
 • Køn: Kvinder , Mænd
 • Aldersgrupper: Unge - under 30 år , Seniorer - 60 år og ældre , Mellem 30 - 59 år
 • Antal deltagere: 2,642
 

Studiets konklusion om effekt

 • Positiv
 • Ingen
 • Negativ

Kommentar fra forsker

Der er en positiv effekt af tidlige samtaler på lediges selvforsørgelsesgrad for alle og isoleret set for kvinder og i aldersgruppen 30-49 år. Cost-benefit analysen viser et samfundsøkonomisk overskud samlet set for begge køn og alle aldre på 2852 for kollektive samtaler (Nordjylland) og 7844 (Hovedstad/sjælland) for individuelle samtaler per forløb. For ledige over 49 år har kollektive og individuelle samtaler modstridende effekter. Mens kollektive samtaler ikke har nogen effekt på hverken selvforsørgelsesgrad eller andelen på sygedagpenge øger individuelle samtaler både selvforsørgelsesgraden og andelen på sygedagpenge.

 

 

effekt - Positiv Vis hjælp Effektvurdering

Effekten kan være positiv, ingen eller negativ.

Effekten er positiv/negativ, hvis der er en signifikant positiv/negativ effekt, og er ingen, hvis effekten er insignifikant.

Effekten kan dække over flere elementer, men er job eller uddannelsesrelateret. Den kan bl.a. dække over effekten på ledighedsvarighed, selvforsørgelsesgrad på et specifikt tidspunkt, samlet beskæftigelse efter en periode, ændret løn eller øget uddannelsesomfang.

En effekt betegnet som positiv, hvis den kan siges at være gunstig for den enkelte, fx reduceret ledighed eller øget løn og omvendt.

Læs mere på "Om jobeffekter.dk"

 • Målgruppe: Arbejdsmarkedsparate ledige
 • Indsats: Tidlig indsats og tidlig afklaring , Generelle effekter
 • Antal observationer: Ikke angivet
 • Køn: Kvinder , Mænd
 • Aldersgrupper: Seniorer - 60 år og ældre
 • Antal deltagere: Ikke angivet
 

Studiets konklusion om effekt

 • Positiv
 • Ingen
 • Negativ

Kommentar fra forsker

Der er en positiv effekt af fremrykket aktivering på selvforsørgelsesgraden for ældre over 49 år

 

 

effekt - Positiv Vis hjælp Effektvurdering

Effekten kan være positiv, ingen eller negativ.

Effekten er positiv/negativ, hvis der er en signifikant positiv/negativ effekt, og er ingen, hvis effekten er insignifikant.

Effekten kan dække over flere elementer, men er job eller uddannelsesrelateret. Den kan bl.a. dække over effekten på ledighedsvarighed, selvforsørgelsesgrad på et specifikt tidspunkt, samlet beskæftigelse efter en periode, ændret løn eller øget uddannelsesomfang.

En effekt betegnet som positiv, hvis den kan siges at være gunstig for den enkelte, fx reduceret ledighed eller øget løn og omvendt.

Læs mere på "Om jobeffekter.dk"

 • Målgruppe: Arbejdsmarkedsparate ledige
 • Indsats: Tidlig indsats og tidlig afklaring , Generelle effekter
 • Antal observationer: 5,406
 • Køn: Mænd
 • Aldersgrupper: Unge - under 30 år , Seniorer - 60 år og ældre , Mellem 30 - 59 år
 • Antal deltagere: 2,642
 

Studiets konklusion om effekt

 • Positiv
 • Ingen
 • Negativ

Kommentar fra forsker

Der er en positiv effekt for mænd af fremrykket aktivering på selvforsørgelsesgraden.

 

 

effekt - Positiv Vis hjælp Effektvurdering

Effekten kan være positiv, ingen eller negativ.

Effekten er positiv/negativ, hvis der er en signifikant positiv/negativ effekt, og er ingen, hvis effekten er insignifikant.

Effekten kan dække over flere elementer, men er job eller uddannelsesrelateret. Den kan bl.a. dække over effekten på ledighedsvarighed, selvforsørgelsesgrad på et specifikt tidspunkt, samlet beskæftigelse efter en periode, ændret løn eller øget uddannelsesomfang.

En effekt betegnet som positiv, hvis den kan siges at være gunstig for den enkelte, fx reduceret ledighed eller øget løn og omvendt.

Læs mere på "Om jobeffekter.dk"

 • Målgruppe: Arbejdsmarkedsparate ledige
 • Indsats: Samtaler
 • Antal observationer: Ikke angivet
 • Køn: Mænd
 • Aldersgrupper: Unge - under 30 år , Seniorer - 60 år og ældre , Mellem 30 - 59 år
 • Antal deltagere: Ikke angivet
 

Studiets konklusion om effekt

 • Positiv
 • Ingen
 • Negativ

Kommentar fra forsker

Samtaler forøger selvforsørgelsesgraden for mænd, men effekten indfinder sig senere end for kvinder. Efter 40 uger er der således ingen effekt, mens den stiger herefter til samme niveau som for kvinder efter 100 uger: en øget selvforsørgelsesgrad på ca. 5%.

 

 

effekt - Negativ Vis hjælp Effektvurdering

Effekten kan være positiv, ingen eller negativ.

Effekten er positiv/negativ, hvis der er en signifikant positiv/negativ effekt, og er ingen, hvis effekten er insignifikant.

Effekten kan dække over flere elementer, men er job eller uddannelsesrelateret. Den kan bl.a. dække over effekten på ledighedsvarighed, selvforsørgelsesgrad på et specifikt tidspunkt, samlet beskæftigelse efter en periode, ændret løn eller øget uddannelsesomfang.

En effekt betegnet som positiv, hvis den kan siges at være gunstig for den enkelte, fx reduceret ledighed eller øget løn og omvendt.

Læs mere på "Om jobeffekter.dk"

 • Målgruppe: Arbejdsmarkedsparate ledige
 • Indsats: Tidlig indsats og tidlig afklaring , Generelle effekter
 • Antal observationer: 1,679
 • Køn: Kvinder , Mænd
 • Aldersgrupper: Unge - under 30 år , Seniorer - 60 år og ældre , Mellem 30 - 59 år
 • Antal deltagere: 832
 

Studiets konklusion om effekt

 • Positiv
 • Ingen
 • Negativ

Kommentar fra forsker

Andelen på sygedagpenge øges af fremrykket aktivering

 

 

effekt - Positiv Vis hjælp Effektvurdering

Effekten kan være positiv, ingen eller negativ.

Effekten er positiv/negativ, hvis der er en signifikant positiv/negativ effekt, og er ingen, hvis effekten er insignifikant.

Effekten kan dække over flere elementer, men er job eller uddannelsesrelateret. Den kan bl.a. dække over effekten på ledighedsvarighed, selvforsørgelsesgrad på et specifikt tidspunkt, samlet beskæftigelse efter en periode, ændret løn eller øget uddannelsesomfang.

En effekt betegnet som positiv, hvis den kan siges at være gunstig for den enkelte, fx reduceret ledighed eller øget løn og omvendt.

Læs mere på "Om jobeffekter.dk"

 • Målgruppe: Arbejdsmarkedsparate ledige
 • Indsats: Samtaler
 • Antal observationer: Ikke angivet
 • Køn: Kvinder
 • Aldersgrupper: Unge - under 30 år , Seniorer - 60 år og ældre , Mellem 30 - 59 år
 • Antal deltagere: Ikke angivet
 

Studiets konklusion om effekt

 • Positiv
 • Ingen
 • Negativ

Kommentar fra forsker

Der er en positiv effekt af tidlige samtaler på selvforsørgelsesgraden for kvinder

 

 

effekt - Ingen Vis hjælp Effektvurdering

Effekten kan være positiv, ingen eller negativ.

Effekten er positiv/negativ, hvis der er en signifikant positiv/negativ effekt, og er ingen, hvis effekten er insignifikant.

Effekten kan dække over flere elementer, men er job eller uddannelsesrelateret. Den kan bl.a. dække over effekten på ledighedsvarighed, selvforsørgelsesgrad på et specifikt tidspunkt, samlet beskæftigelse efter en periode, ændret løn eller øget uddannelsesomfang.

En effekt betegnet som positiv, hvis den kan siges at være gunstig for den enkelte, fx reduceret ledighed eller øget løn og omvendt.

Læs mere på "Om jobeffekter.dk"

 • Målgruppe: Arbejdsmarkedsparate ledige
 • Indsats: Tidlig indsats og tidlig afklaring , Generelle effekter
 • Antal observationer: 5,406
 • Køn: Kvinder , Mænd
 • Aldersgrupper: Unge - under 30 år , Mellem 30 - 59 år
 • Antal deltagere: 2,642
 

Studiets konklusion om effekt

 • Positiv
 • Ingen
 • Negativ

Kommentar fra forsker

Der er ingen effekt af fremrykket aktivering for unge og ældre op til 49, isoleret set

 

 

effekt - Positiv Vis hjælp Effektvurdering

Effekten kan være positiv, ingen eller negativ.

Effekten er positiv/negativ, hvis der er en signifikant positiv/negativ effekt, og er ingen, hvis effekten er insignifikant.

Effekten kan dække over flere elementer, men er job eller uddannelsesrelateret. Den kan bl.a. dække over effekten på ledighedsvarighed, selvforsørgelsesgrad på et specifikt tidspunkt, samlet beskæftigelse efter en periode, ændret løn eller øget uddannelsesomfang.

En effekt betegnet som positiv, hvis den kan siges at være gunstig for den enkelte, fx reduceret ledighed eller øget løn og omvendt.

Læs mere på "Om jobeffekter.dk"

 • Målgruppe: Arbejdsmarkedsparate ledige
 • Indsats: Samtaler
 • Antal observationer: Ikke angivet
 • Køn: Kvinder , Mænd
 • Aldersgrupper: Mellem 30 - 59 år
 • Antal deltagere: Ikke angivet
 

Studiets konklusion om effekt

 • Positiv
 • Ingen
 • Negativ

Kommentar fra forsker

Der er en positiv effekt på selvforsørgelsesgraden af tidlige samtaler i aldersgruppen 30-49

 

 

effekt - Ingen Vis hjælp Effektvurdering

Effekten kan være positiv, ingen eller negativ.

Effekten er positiv/negativ, hvis der er en signifikant positiv/negativ effekt, og er ingen, hvis effekten er insignifikant.

Effekten kan dække over flere elementer, men er job eller uddannelsesrelateret. Den kan bl.a. dække over effekten på ledighedsvarighed, selvforsørgelsesgrad på et specifikt tidspunkt, samlet beskæftigelse efter en periode, ændret løn eller øget uddannelsesomfang.

En effekt betegnet som positiv, hvis den kan siges at være gunstig for den enkelte, fx reduceret ledighed eller øget løn og omvendt.

Læs mere på "Om jobeffekter.dk"

 • Målgruppe: Arbejdsmarkedsparate ledige
 • Indsats: Tidlig indsats og tidlig afklaring , Generelle effekter
 • Antal observationer: 5,406
 • Køn: Kvinder
 • Aldersgrupper: Unge - under 30 år , Seniorer - 60 år og ældre , Mellem 30 - 59 år
 • Antal deltagere: 2,642
 

Studiets konklusion om effekt

 • Positiv
 • Ingen
 • Negativ

Kommentar fra forsker

Der er ingen signifikant effekt af fremrykket aktivering isoleret set. Cost-benefit analysen viser et samfundsøkonomisk tab på 2629 kr per forløb.

 

 

effekt - Positiv Vis hjælp Effektvurdering

Effekten kan være positiv, ingen eller negativ.

Effekten er positiv/negativ, hvis der er en signifikant positiv/negativ effekt, og er ingen, hvis effekten er insignifikant.

Effekten kan dække over flere elementer, men er job eller uddannelsesrelateret. Den kan bl.a. dække over effekten på ledighedsvarighed, selvforsørgelsesgrad på et specifikt tidspunkt, samlet beskæftigelse efter en periode, ændret løn eller øget uddannelsesomfang.

En effekt betegnet som positiv, hvis den kan siges at være gunstig for den enkelte, fx reduceret ledighed eller øget løn og omvendt.

Læs mere på "Om jobeffekter.dk"

 • Målgruppe: Arbejdsmarkedsparate ledige
 • Indsats: Samtaler , Tidlig indsats og tidlig afklaring , Generelle effekter
 • Antal observationer: 5,406
 • Køn: Kvinder , Mænd
 • Aldersgrupper: Unge - under 30 år , Seniorer - 60 år og ældre , Mellem 30 - 59 år
 • Antal deltagere: 2,642
 

Studiets konklusion om effekt

 • Positiv
 • Ingen
 • Negativ

Kommentar fra forsker

Der er en positiv effekt på selvforsørgelsesgraden af en tidlig indsats (bestående af samtaler og fremrykket aktivering). Effekten er signifikant positiv i separate analyser opdelt på køn separat og aldersgrupper. Cost-benefit analysen viser en samfundsøkonomisk gevinst på 6247 kr per forløb.

 

 

effekt - Ingen Vis hjælp Effektvurdering

Effekten kan være positiv, ingen eller negativ.

Effekten er positiv/negativ, hvis der er en signifikant positiv/negativ effekt, og er ingen, hvis effekten er insignifikant.

Effekten kan dække over flere elementer, men er job eller uddannelsesrelateret. Den kan bl.a. dække over effekten på ledighedsvarighed, selvforsørgelsesgrad på et specifikt tidspunkt, samlet beskæftigelse efter en periode, ændret løn eller øget uddannelsesomfang.

En effekt betegnet som positiv, hvis den kan siges at være gunstig for den enkelte, fx reduceret ledighed eller øget løn og omvendt.

Læs mere på "Om jobeffekter.dk"

 • Målgruppe: Arbejdsmarkedsparate ledige
 • Indsats: Samtaler
 • Antal observationer: Ikke angivet
 • Køn: Kvinder , Mænd
 • Aldersgrupper: Unge - under 30 år
 • Antal deltagere: Ikke angivet
 

Studiets konklusion om effekt

 • Positiv
 • Ingen
 • Negativ

Kommentar fra forsker

Der er ingen effekt på selvforsørgelsesgraden af tidlige samtaler for unge