Jobeffekter

Jobeffekter.dk er en forskerdatabase, der via en algoritme udregner effekten af beskæftigesesrettede indsatser baseret på studieresultater, der er udsøgt, indtastet og kvalitetsvurderet af uafhængige forskere