Om Jobeffekter.dk

Jobeffekter.dk opsamler og formidler relevant viden om, hvad der virker på beskæftigelsesområdet.


Jobeffekter.dk er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i samarbejde med uafhængige forskere til dig, som er forsker, studerende, praktiker, politiker, journalist eller embedsmand.

På Jobeffekter.dk kan du finde og sammenligne effekterne af forskellige indsatser for forskellige målgrupper, og du kan fremsøge centrale effektstudier på beskæftigelsesområdet. 

På Jobeffekter.dk udregnes effekten af indsatser ved en algoritme baseret på de studieresultater, der er indtastet. Der kan både være dansk og international effektlitteratur. På baggrund af de vægtede studiers resultater beregnes den samlede konklusion om effekt. I menuen til venstre kan du læse mere om søgning, algoritme og de tilknyttede forskere bag Jobeffekter.dk.  

Jobeffekter giver et vigtigt bidrag i forståelsen af viden om effekter af indsatser i beskæftigelsessystemet. Da en del litteratur er international findes Jobeffekter ligeledes i en engelsk udgave.

Hvis du har spørgsmål til brugen og anvendelsen af Jobeffekter.dk er du altid velkommen til at kontakte os på: jobeffekter@star.dk