Valg af målgruppe i jobeffektsøgning

Definitioner af de forskellige målgrupper du kan foretage jobeffektsøgning af på Jobeffekter.dk


Nedenfor beskrives, hvordan de tre målgruppe Ledige, Borger langt fra arbejdsmarkedet og Sygemeldte er defineret samt mulige underopdelinger for hver af målgrupperne.

Ledige

Ved kategorien "Ledige" kan du vælge "Arbejdsmarkedsparate ledige", "Forsikrede arbejdsmarkedsparate ledige" og/eller "Ikke-forsikrede arbejdsmarkedsparate ledige".

For hver af disse målgrupper kan du vælge følgende underopdelinger: 

  • Korttidsledige 
  • Langtidsledige 

Målgruppen defineres som korttidsledige, hvis målgruppens ledighedslængde er 12 måneder eller mindre. Langtidsledige defineres ved ledighedslængde over 12 måneder. 

Målgruppen "Arbejdsmarkedsparate ledige" er relevant, hvis du ønsker af finde jobeffekten for både forsikrede og ikke-forsikrede arbejdsmarkedsparate ledige.

De forsikrede arbejdsmarkedsparate ledige er den ledighedsgruppe, der vurderes at være tættest på arbejdsmarkedet, eftersom gruppen for nylig har været i beskæftigelse eller færdiggjort en uddannelse. Ikke-forsikrede arbejdsmarkedsparate ledige, dækker den gruppe af ledige, der ikke har en arbejdsløshedsforsikring, men hvor det vurderes, at de er i stand til at tage et ordinært job.

Borgere langt fra arbejdsmarkedet 

Ved kategorien "Borgere langt fra arbejdsmarkedet" kan du vælge "Borgere langt fra arbejdsmarkedet"

Kategorien er relevant, hvis du ønsker at finde jobeffekten for målgruppen af ikke-forsikrede, ikke-arbejdsmarkedsparate ledige. 

Denne målgruppe af ledige vurderes af jobcenteret til ikke at være parate til at tage et ordinært job. I Danmark gælder det ikke-forsikrede ledige, der visiteres til at være aktivitetsparate. Yderligere gælder det også ledige, der er midlertidig passive, fordi de vurderes at have så alvorlige problemer, at de pt. hverken kan arbejde eller deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud. 

Sygemeldte*

Ved kategorien Sygemeldte kan du vælge "Alle sygemeldte", "Sygemeldte fra ledighed" og/eller "Sygemeldte fra beskæftigelse".

Hertil kan du vælge følgende underopdelinger: 

  • Lettere psykiske lidelser
  • Sværere psykiske lidelser
  • Fysiske lidelser

Lettere psykiske lidelser dækker blandt andet over angst, depression og stress, mens sværere psykiske lidelser også dækker over personlighedsforstyrrelser. Fysiske lidelser dækker blandt andet over problemer med bevægelsesapparatet og kræft.

*Der gøres opmærksom på, at studier og studieresultater vedrørende sygemeldte først vil være tilgængelige i 3.kvartal 2021.