Øvrig afgrænsning af målgrupper

På Jobeffekter.dk kan målgruppen afgrænses yderligere på bl.a. køn og alder


Du har mulighed for at afgrænse målgruppen i forhold til "køn", "alder", "uddannelsesniveau" og "øvrige karakteristika". Hvis du foretager en afgrænsning, er det kun resultater for den valgte målgruppe og indsats, som vedrører afgrænsningen, der indgår i den fremsøgte jobeffekt. Nedenfor beskrives de mulige afgrænsninger af målgruppen på karakteristika og underkategorier.

Køn

Ved køn kan du tage stilling til, hvorvidt du ønsker at se jobeffekten for:

 • Mænd
 • Kvinder
 • Både mænd og kvinder

Alder

Ved alder kan du tage stilling til, hvorvidt du ønsker at se jobeffekten for:

 • Unge
 • Voksne
 • Seniorer
 • Både unge og voksne
 • Både voksne og seniorer
 • Både unge, voksne og seniorer

Hvor unge er defineret som personer under 30 år, voksne er defineret som personer i alderen 30-59 år og seniorer er defineret som personer, der er 60 år og derover.

Uddannelsesniveau

Ved uddannelsesniveau kan du tage stilling til, hvilket af nedenstående uddannelsesniveauer du ønsker at se jobeffekten for:

 • Ufaglært
 • Faglært
 • Videregående uddannelse
 • Uddannelse ikke specificeret 

Hvor ufaglært svarer til personer, der enten har en grundskoleuddannelse, gymnasial uddannelse eller ingen uddannelse. Faglært svarer til personer, der har en erhvervsuddannelse, mens videregående uddannelse dækker over personer, der har en kort, mellemlang og lang videregående uddannelse, bacheloruddannelse eller forskeruddannelse. Vælges "Uddannelse ikke specificeret", fremsøges alle studieresultater uanfægtet af, om studieresultatet er gældende for et specifikt uddannelsesniveau.  

Øvrig karakteristika

Ved øvrig karakteristika kan du tage stilling, hvorvidt du ønsker at se jobeffekten for:

 • Enlige forsørgere
 • Indvandrere/efterkommere
 • Misbrugere
 • Kriminelle/tidligere kriminelle
 • Øvrige karakteristika ikke specificeret

Vælges "Øvrige karakteristika ikke specificeret", fremsøges alle studieresultater uanfægtet af om studieresultatet er gældende for en eller flere af de andre kategorier under "Øvrig karakteristika".