Kombinationsfaktor - hvilke studieresultater indgår i beregning af jobeffekten

Beskrivelse af kombinationsfaktoreren for hvilke studieresultater, der indgår i beregning af jobeffekt


Jobeffekten udregnes på baggrund af de studieresultater, der har relevans for den pågældende søgning. Algoritmen indeholder en indbygget kombinationsfaktor, der vægter studieresultat i forhold til hvor tæt det ligger sig op af søgningen. I nedenstående kan du se, hvilke værdier, der tages højde for.

Kombinationsfaktor ved indsats 

Kombinationsfaktor

Studieresultatet vægtes med

Ingen kombinationsfaktor

1

Kombinationsfaktor ved indsats 

0,5

Har du eksempelvis valgt indsatskategorien ”Samtaler”, så vil alle studieresultater, der omhandler samtaler vægtes med 1. Kombinationsfaktoren gør sig gældende ved studieresultater, hvor målgruppe eller indsats er sammensat af flere komponenter. Eksempelvis hvis du i søgningen har valgt indsatskategorien ”Samtaler, men studieresultatet omhandler både Samtaler og Virksomhedsrettede indsats. Her vil hele den estimerede effekt ikke kunne tilskrives samtaler og kombinationsfaktoren på 0,5 vil slå til.

Multiple resultater fra et studier: vægtning af hovedresultater og delresultater

Hver unikt studie kan indeholde flere studieresultater. Antallet af studieresultater for hvert studie kan varier fra 1-15 studieresultater. For at sikre at studierne indgår med nogenlunde samme betydning i udregning af videnmængden, er der en vægtning af antallet af studieresultater og herunder om studieresultatet hører til søgningen som hovedresultat eller delresultat. Denne vægtning er medvirkende til at sætte en øvre grænse for, hvor meget ét studie kan bidrage med i den samlede vidensmængde.

 

Vægte for hovedmålgrupperesultater

Vægte for delmålgrupperesultater

Vægte

Hovedmålgrupperesultater

1

 

1

Delmålgrupperesultater

 

 0,5

0,5

Både hovedmålgrupperesultater og delmålgrupperesultater  

 0,67

 0,33

1

Studieresultater, der passer på den fremsøgte hovedmålgruppe får i udsøgningen vægten 1. Bidrager et unikt studie med eksempelvis 10 studieresultater for målgruppen vil de 10 studieresultater deles om vægten 1. Det vil sige at hvert studieresultat vil få vægten 0,1.

Indgår der i jobeffektsøgningen studieresultater, der indgår som delmålgrupperesultater, vil hovedmålgrupperesultaterne vægtes med 0,67, mens delmålgrupperne får vægten 0,33. Studieresultater, der alene indeholder delmålgrupperesultater i forhold til jobeffektsøgningen får vægten 0,5.