Fortolkning af resultater på Jobeffekter.dk

Her beskrives fortolkningen af resultater på Jobeffekter.dk


På Jobeffekter.dk opgøres resultater ved en algoritme baseret på de studieresultater, der er indtastet. Der kan både være dansk og international effektlitteratur. På baggrund af de vægtede studiers resultater beregnes den samlede konklusion om effekt. Jobeffekter giver et vigtigt bidrag i forståelsen af viden om effekter af indsatser på beskæftigelsesområdet.

Resultaterne, der vises på Jobeffekter.dk, skal dog tages med det forbehold, at det alene er de indtastede studieresultater og den mekaniske udregning på baggrund heraf, som afgør konklusion om effekt i portalen.

Jobeffekten er et udtryk for den eksisterende indtastede forsknings samlede konklusion om indsatsens effekt over for en given målgruppe. Konklusionen om effektretning kan enten være: ”Positiv”, ”Negativ” eller ”Ingen”. En positiv jobeffekt svarer til, at indsatsen har en signifikant positiv effekt i forhold til at hjælpe målgruppen i beskæftigelse eller uddannelse. Jobeffekten bliver positiv, hvis minimum 55% af den samlede vidensmængde går i samme retning. Hvis dette ikke er tilfældet bliver konklusionen enten "Få studier" eller "Modstridende". 

Dertil er det vigtigt at huske, at størstedelen af effektlitteraturen giver viden om den gennemsnitlige effekt af indsatsen for en given målgruppe. Der er således ikke tale om effekter, der nødvendigvis vil indtræffe for alle ledige, der deltager i en given beskæftigelsesindsats, men derimod en gennemsnitseffekt for målgruppen.

Alle studieresultaterne, der vises på Jobeffekter.dk er blevet indtastet på baggrund af en indtastningsprotokol, som kan ses her: 

Protokol for indtastning på Jobeffekter.dk (pdf) (åbner i nyt vindue)