Privatlivspolitik

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering prioriterer datasikkerhed højt og behandler, opbevarer og videregiver derfor altid personoplysninger i henhold til de gældende regler og anbefalinger.


Jobeffekter.dk er en hjemmeside under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering behandler alle registrerede personoplysninger i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven samt god databehandlingsskik herunder sikkerhedsstandarden ISO 27001 og anbefalinger fra Center for Cybersikkerhed. Standarden er med til at sikre, at vi har en systematisk og målrettet tilgang til arbejdet med at passe på alle data og personoplysninger. EU's forordning om databeskyttelse stiller krav til vores sikkerhedsniveau, og i databehandleraftaler med vores leverandører kan vi sørge for, at de også har passende sikkerhedsforanstaltninger.

Er du oprettet som bruger på Jobeffekter.dk er du oprettet med navn, mail og evt. organisation. Hjemmesiden håndterer ikke andre typer af personoplysninger. 

Styrelsen overlader i nogle tilfælde indsamlede personoplysninger til vores databehandlere. I de tilfælde har styrelsen indgået databehandlingsaftaler med vores databehandlere for at sikre, at den enkelte databehandler bl.a. har forpligtet sig til at opfylde sikkerhedskravene i Databeskyttelsesforordningen, og til at de alene handler efter styrelsens instruks. Databehandleren er endvidere forpligtet til at slette, anonymisere eller tilintetgøre alle personoplysninger, når den pågældende undersøgelse eller anden form for behandling er afsluttet. Det sikrer, at det efterfølgende ikke er muligt at identificere enkeltpersoner, der indgår i fx undersøgelser.

Hvilke rettigheder har du?

Når vi har dine personoplysninger i vores system, er du dermed det, man kalder registreret hos os. Som registreret har du en række rettigheder, som styrelsen som dataansvarlig skal kunne opfylde.

Du har ret til:

 • Indsigt – du har til hver en tid ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig.
 • Berigtigelse – du har ret til at bede os om fx at få rettet oplysninger, som er forkerte eller vildledende.
 • Begrænsning – hvis vi retter dine oplysninger, vil vi stoppe med at bruge dine oplysninger, indtil de er rettet. I visse tilfælde kan du også bede os om at stoppe med at bruge dine oplysninger. Og har vi sendt dine oplysninger videre, kan du også bede om, at vi orienterer modtagerne om at gøre det samme.
 • Sletning – du har som udgangspunkt ret til at blive slettet, men som offentlig myndighed kan vi normalt ikke slette oplysningerne pga. særlige regler i offentlighedsloven og arkivloven.
 • Indsigelse – hvis du ikke mener, at vi har nogen grund til at bruge dine personoplysninger, har du også ret til at fortælle os det.
 • Dataportabilitet – du har som udgangspunkt ret til at få en kopi af dine oplysninger i et maskinlæsbart format, som du kan give til en anden dataansvarlig. Retten gælder dog ikke, når vi bruger oplysningerne i vores arbejde som offentlig myndighed, men kan fx være relevant, hvis behandlingsgrundlaget er en kontrakt mellem den dataansvarlige og en registreret.

EU’s forordning om databeskyttelse og dine rettigheder (nyt vindue)

Kontaktinformation

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål eller klager om vores behandling af dine personoplysninger:

 • På e-mail: star@star.dk
 • På telefon: 72 21 74 00
 • Ved brev: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Vermundsgade 38, 2100 København Ø.

Databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer – DPO)

Du har også mulighed for at henvende dig direkte til Beskæftigelsesministeriets databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer – DPO). Du kan fx have brug for yderligere vejledning end den, vi kan give, eller måske oplever du forhold vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, som du mener, at DPO'en bør kende til. Du kan kontakte vores DPO på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@bm.dk
 • På telefon: 72 20 50 00 (bed om at tale med DPO'en)
 • Ved brev: Beskæftigelsesministeriet, Holmens Kanal 20, 1060 København K, Att.: Databeskyttelsesrådgiver.
 • Hvis du ønsker at sende sikker digital post til DPO’en, skal du sende en mail til Beskæftigelsesministeriet gennem e-Boks på www.borger.dk. Skriv att. Databeskyttelsesrådgiver i emnefeltet.

Vi vil gerne passe godt på dine oplysninger. Almindelige mails er ikke krypterede, så vi foreslår, at du sender en besked som digital post fra e-Boks eller www.borger.dk, hvis din henvendelse indeholder fx private oplysninger eller CPR-nummer. Her kan du vælge Beskæftigelsesministeriet som modtager.